top of page

Professionel geologisk jordbundsundersøgelse

Jeg er uddannet geolog, og har 17 års erfaring i jordbundsundersøgelser i bl.a. parcelhushaver. Med en rigtig geologisk undersøgelse får du undersøgt din haves fundament fra A til Z. Undersøgelsen giver dig viden og forudsætninger for, at skabe eller videreudvikle en frodig og eksotisk have under danske forhold. 

 

Mange penge sparet, og større haveglæde!

Når planter ikke trives eller går ud, er det ikke sjældent det skyldes dårlige jordbundsforhold. Investeringer i planter, vand, jord og gødning til planter der ikke trives eller dør, udgør for mange haveejere store summer, der ofte  langt overstiger prisen på en geologisk undersøgelse. 

Selve undersøgelsen

Jeg udfører 3-5 el-boringer til 1,2 m u.t., laver dræntests, og vurderer jordens hydrauliske ledningsevne, permeabilitet og humus-indhold, og jeg fortæller om netop din jords fysiske egenskaber og alder. Jordens næringstilstand dokumenteres med en akkrediteret jordprøve, men jeg måler også jordens tilgængelige næringsstoffer direkte med sonde. Ofte kan forskellige indikationer fra blade og grundens historie give gode fingerpeg om eventuelle mangler. På baggrund af undersøgelsen kan der planlægges eventuelle fysiske tiltag for jordforbedring, samt lægges plan for niveau af vanding og gødskning.

IMG_6640_edited.jpg

Miljøteknisk rapport

Efter undersøgelsen fremsender jeg en rapport indeholdende undersøgelsens resultater med anbefalinger til jordforbedring, samt vanding og gødskning. 

Pris inklusiv 100 km kørsel. 3.890 kr.- 

Inkluderer maksimalt 1000 m2 have. 

Ved større haver anbefaler jeg du kontakter Frilandspalmer.

bottom of page