Musa basjoo, frilandspalmer august 2019

Professionel geologisk jordbundsundersøgelse

Jeg er uddannet geolog, og har 25 års erfaring i jordbundsundersøgelser i bl.a. parcelhushaver. Med en rigtig geologisk undersøgelse får du undersøgt din haves fundament fra A til Z. Undersøgelsen giver dig viden og forudsætninger for, at skabe eller videreudvikle en frodig og eksotisk have under danske forhold. 

 

Mange penge sparet!

Når planter ikke trives eller går ud, er det ikke sjældent det skyldes dårlige jordbundsforhold. Investeringer i planter, vand og gødning til planter der ikke trives eller dør udgør for mange haveejere store summer, der ofte  langt overstiger prisen på en geologisk undersøgelse. 

Selve undersøgelsen

Jeg udfører 3-5 el-boringer til 1,2 m u.t., laver dræntests, og vurderer jordens hydrauliske ledningsevne, permeabilitet og humus-indhold, og jeg fortæller om netop din jords fysiske egenskaber og alder. Jordens næringstilstand dokumenteres med en akkrediteret jordprøve, men jeg måler også jordens tilgængelige næringsstoffer direkte med sonde. Ofte kan forskellige indikationer fra blade og grundens historie give gode fingerpeg om eventuelle mangler. På baggrund af undersøgelsen kan der planlægges eventuelle fysiske tiltag for jordforbedring, samt lægges plan for niveau af vanding og gødskning.

Miljøteknisk rapport

Efter undersøgelsen fremsender jeg en rapport indeholdende undersøgelsens resultater med anbefalinger til jordforbedring, samt vanding og gødskning. 

Pris inklusiv 100 km kørsel. 3.975 kr.- 

Aftaleindgåelse og fremsendelse af ordrebekræftelse.

Mobilpay 2.000 kr.- til 51 43 79 05. 

Restbeløbet betales efter fremsendelse af rapport.

Eventuelle spørgsmål og bestilling af undersøgelse

Kontakt Frilandspalmer