Trachycarpus fortunei Frilandspalmer, 
januar 2018

Palmeavl

Naturens måde

I naturen sætter hunpalmerne hvert år i størrelsesordenen 50.000 frø. Men der står kun enkelte palmer med stor afstand rundt omkring. Der foregår et drama i udvælgelse. Nogle frø spire ikke, nogle ædes, andre dur ikke og mange dør hen af vejen pga. kulde. De få palmer som etableres kan i naturen bruge flere årtier på at opholde sig i jordhøjde som en stor busk. I de år dannes den endelige stammediameter før højdevæksten og blomstringen sætter ind. Desuden etableres et omfangsrigt rodnet, og palmen tilpasser sig de lokale forhold. Først når fundamentet er helt færdigetableret begynder højdevæksten. En opstammet palme er derfor næsten umulig at omplante til et andet klima end det den er opvokset i. Fra Sydeuropa eller drivhus til Danmark bliver udfordringen stort set umulig i hårde vintre, uden hjælpende tiltag med indpakning, opvarmning eller overvintring inde.  

 

Traditionel palmeproduktion

Ved traditionel opvækst spires næsten alle frø, og af økonomiske årsager holdes alt i live så vidt muligt. Man fjerner ældre grønne blade fra palmerne for, at øge skønheden og det traditionelle palmeudseende. Ved indgrebet forstyrres balancen mellem rod og top. Da palmer kun har et vækstpunkt reagerer de ved at skyde kraftigere fra toppen for at genetablere balancen. Det har den effekt, at palmen hurtigere går i højden, stammen bliver slankere og palmen kan blive i en mindre potte. Resultatet er en høj, slank palme i en lille potte, opvokset i rekordtempo. Samtidigt holder man oftest palmerne i små potter fordi den konstante tilførsel af vand og næring ikke nødvendiggør tæt, langsommelig etablering i en stor jordmatrice.

Dyrkningsmetoden er den mest rentable fordi palmen hurtigt kommer til at se ud af noget over jorden, og derfor efter kort tid kan sættes til salg. På den måde er det muligt for os, at købe store billige palmer, der kan give den ønskede palmeeffekt ved dyrkning i potte med overvintring inde, og har du den mulighed kan det være den rigtige løsning for dig. Udfordringerne opstår ved udplantning i hårde vintre fordi palmerne ikke er udvalgt på individ niveau, og gennem opvæksten ikke er tilvænnet frost, vind, årstider, sygdomsangreb, samt vand og næringsmangel. Desuden gør den manglende tætte integrering i selve jordmatricen, at palmen får problemer med optag af mange vigtige næringsstoffer i vinterens kolde jordbund.  

Frilandspalmers fremavl

Frilandspalmer ønsker at gå den stik modsatte vej. Der kan vindes utrolig meget hårdførhed ved at følge naturens måde, og min fremgangsmåde betyder overraskende, at jeg i dag kan dyrke palmer i store potter der fryser om vinteren uden nævneværdige skader. Men det tager meget lang tid, at etablerer et omfattende rodnet i primært tung jord, end i såkaldt palmejord, der ikke egner sig til en dansk vinters længde, jordtemperaturer og nedbør. Et af de vigtigste principper for opnåelse af egnede palmer har desuden vist sig at være sortering på individ niveau som du kan læse mere om under Sortering.