Trachycarpus fortunei Frilandspalmer, 
januar 2018

Palmeavl

Naturens måde

Palmer kan i naturen bruge flere årtier på at opholde sig i jordhøjde som en stor busk. I de år dannes den endelige stammediameter før højdevæksten og blomstringen sætter ind. Desuden etableres et omfangsrigt rodnet, og palmen tilpasser sig de lokale forhold. Først når fundamentet er helt færdigetableret begynder højdevæksten. En opstammet palme er derfor næsten umulig at omplante til et andet klima end det den er opvokset i. Fra Sydeuropa eller drivhus til Danmark bliver udfordringen stort set umulig, uden hjælpende tiltag med indpakning og lignende. 

 

Moderne palmeproduktion

Ved tvangsopdrivning fjerner man ældre grønne blade fra palmen. Ved indgrebet forstyrres balancen mellem rod og top. Da palmer kun har et vækstpunkt reagerer de ved at skyde kraftigere fra toppen for at genetablere balancen. Det har den effekt, at palmen hurtigere går i højden, stammen bliver slankere og palmen kan blive i en mindre potte. Resultatet er en høj, slank palme i en lille potte, opvokset i rekordtempo. Dette er lige hvad man har brug for ved masseproduktion, til nedbringelse af stykprisen. At palmen desuden ofte aldrig oplever frost, vind, årstider, sygdomsangreb, og uheldigt vand- og næringsindhold i jorden, gør heller ikke egnetheden til udplantning i Danmark bedre. 

Frilandspalmers fremavl

Frilandspalmer ønsker at gå den stik modsatte vej. Der kan vindes utrolig meget hårdførhed ved at følge naturens måde, og min fremgangsmåde betyder overraskende, at jeg idag kan dyrke palmer i store potter der fryser om vinteren uden nævneværdige skader. Men det tager meget lang tid, at etablerer et omfattende rodnet i primært tung jord, end i såkaldt palmejord, der ikke egner sig til en dansk vinters længde, jordtemperaturer og nedbør. Et af de vigtigste principper for opnåelse af egnede palmer har desuden vist sig at være sortering på individniveau som du kan læse mere om under Sortering.