top of page

Daddelpalmer, Phoenix dactylifera - naturlig gruppe i Ægypten

  Gode råd.

Det er min erfaring, at du bør kunne svare ja til nedenstående 3 spørgsmål, for at kunne få succes med udplantede palmer i haven. 

1. Dit grundvand står altid dybere end 1,2 meter under terræn?

2. Palmen placeres så den har rimelig vinterlæ fra nord og østlige retninger?

3. Du har interesse for dyrkning af planter?

1. En palme etablerer dybe rødder, og i Danmark er dyb etablering nødvendig for opnåelse af optimal hårdførhed. Palmerødder kan ikke etablere sig under grundvandsspejlet. 

2. Om vinteren kommer de kolde vinde fra nord og østlige retninger. Det kan give skader på bladene, og det er derfor vigtigt at optimere lokalklimaet, så denne uheldige påvirkning mindskes mest muligt. 

3. Har du ingen interesse i plantedyrkning, måler du sandsynligvis ikke hvor meget det regner, og så kan du ikke vande og gøde optimalt. Du tænker muligvis heller ikke over hvordan din palme har det i barsk vintervejr. Hvis det er tilfældet, og du blot vil dyrke effekten fra palmer, så vil jeg anbefale, at du dyrker dem i potter med overvintring i koldhus, havestue, eller på et plantehotel. 

bottom of page