Adskiller sig fra den almindelige hørpalme, ved at have mindre og langt stivere vifter. Palmen er derfor velegnet på blæsende steder, hvor den bliver mere elegant end hørpalmen. Palmen adskiller sig i øvrigt ikke væsentlig fra hørpalmen ud over vifterne. Palmens navn stammer fra en tysk botaniker der bragte den til vesten fra Japan hvor han fandt den i kultur. Palmen kendes ikke i den vilde natur.

Jeg har erfaring for, at der mellem 100 hørpalmer udvikles ca. 2-3 wagnerpalmer. Mens der blandt wagnerfrø ofte udvikles mange almindelige hørpalmer. Der er derfor noget der tyder på at wagnerpalmens små blade opstår som en mutation eller dværgvækst hos almindelig hørpalmer.

På billedet ses palmens pragtfulde elegance og den er derfor hos mange gartnere udråbt til at være det blæsende nordvesteuropas fremtidige palme. Det skal dog siges at jeg ingen forskel finder blandt individer, og at palmen enkelte gange dør selv i Kew Gardens - hvorfor vides ikke.