24. februar 2011

16. april 2011

Mine oplevelse er bekræftet af de mange kunder jeg har været i kontakt med gennem årene, og importerede palmer har derfor ikke længere min interesse. Importerede palmer kan få alle tænkelige gode historier med på vejen. Det være sig frilandsopvækst, kraftige stammer m.m. 

Den kolde december 2010 slår palmen ihjel. Om foråret konstaterer jeg, at palmen er død. At palmen ikke klarede 2 kolde vintre skyldes efter min bedste overbevisning de 3 forhold. Forkert proveniens, ingen naturlig selektion, og hurtig opvækst i drivhus.

31. marts 2011

27. april 2011

Min konklusion er utvetydig. Importerede palmer holder ikke i længden. Hvis det var tilfældet må man spørge sig selv om, hvor de tusindvis af palmer som er plantet gennem de sidste mange år er henne?