31. marts 2017. Modsat sidste år hvor palmen i foråret tydeligt var påvirket af flytningen er væksten her i marts tydelig.

Juni 2017. Blomstring

Vækstsæsonen 2017 startede som om palmen var næsten helt etableret siden flytningen 2 år tidligere. Prisen for flytningen har bl.a. været, at bladspidserne er visnet meget langt tilbage, hvorfor der faktisk er kommet en betragtelig reduktion i bladarealet. En tilbagevisning som er naturlig pga. reduktionen af roden ved flytningen. 

Selvom væksten denne sæson næsten har været normal, så betyder bladreduktionen, 3 blomsterstande, og en solfattig sommer, at palmen producerede 9 vifter dette år. Altså stadig slet ikke på niveau med tidligere år. Næste år må forventes at komme tæt på normal vækst siden flytningen. Palmen afkastede ingen blade dette år, som indikation på at der er ved at intræde en balance mellem rod og top. 

4. april 2017. Fint gennem den milde vinter, men med stor reduktion i bladareal pga. tilbagevisning af spidser. 

1. oktober 2017.