6. marts 2018. Den sene vinter og tidlige forår kom med kulde og sne.

5. september 2018. Voldsom og sund vækst i den rekordvarme sommer.

Vækstsæsonen 2018 startede med bladskader på de ældste og efterhånden 5 år gamle blade. Det kom på grund af den kolde februar og marts. I maj kom så en betragtelig rekord. Den varmeste nogensinde målt i Danmark med 15,0 grader. Det blev samtidigt den mest solrige måned der overhovedet er målt i Danmark. Efterfølgende kom den varmeste og solrigeste sommer nogensinde. Det gav med en del kunstvanding naturligvis imponerende vækst med 14 vifter. Dog ikke rekord, og det skyldes uden tvivl det slidte og reducerede bladareal. Sammenlignes der med rekortåret 2014 med 16 vifter og 4 blomsterstande, så kom dette år med 7 blomsterstande. Desuden kom et år hvor samtlige vifter havde 50 sekmenter eller mere, hvilket aldrig er sket før. Det kan konstateres, at palmen er fulgt etableret efter flytningen. Med lidt held og milde vintre fremover vil der kunne udvikles en fuld krone igen.

28. maj 2018. Flytningen har kostet et stort bladareal, som det tydeligt ses herunder blomstringen.