31. marts 2017. Modsat sidste år hvor palmen i foråret tydeligt var påvirket af flytningen er væksten her i marts tydelig.

Vækstsæsonen 2017 er startet som om palmen nu er helt etableret siden flytningen for snart 2 år siden. Prisen for flytningen har bl.a. været, at bladspidserne visner meget langt tilbage, hvorfor der faktisk er kommet en betragtelig reduktion i bladarealet selvom der endnu kun er nedvisnet et blad helt siden flytningen. Selvom væksten nu er fint igang vil bladreduktionen nok betyde at 10 vifter i år vil være håbet/målet.

4. april 2017. Fint gennem den milde vinter, men med stor reduktion i bladareal pga. tilbagevisning af spidser.