Den første blomstring kom 10 år efter spiring af palmen. Den blev sparsom men alligevel en oplevelse. Blomstringen afslørede, at palmen er en hanpalme. Der vil derfor ikke komme frugter på denne palme.

5. maj 2009. Palmens første blomsterstand kommer til syne 1. maj.

25. maj 2009. De enkelte blomsterknopper begynder at kunne ses.

14. juni 2009. Blomstring på ialt 2 blomsterstande.