12. juni 2015. kl. 9.45

Palmen er plantet på sin nye placering efter en afsluttende 60m kørertur hen over plænen. Til min meget store forundring var både blade og blomster i en næsten bedre forfatning end før flytningen. Det betød at jeg kunne tage billeder af den blomstrende palme på to lokaliteter i 2015. Hvordan det efterfølgende gik med væksten og etableringen kan du læse om under linket - Vækst 2009 - 2015, 2015.

12. juni 2015. kl. 9.00

Modsat min forventning blev palmen placeret med kronen mod førerhuset. Jeg var sikker på det ville betyde at bladene blev godt og grundigt ødelagt. Og en ting var i hvertfald helt sikkert. Alle de nyudstrungne blomster ville blæse af. Det var egentlig også en fordel tænkte jeg idet palmen så efterfølgende ikke ville bruge kræfter på dem, men i stedet på at etablerer sig. 

12. juni 2015. kl. 8.25

At få palmens rod og stamme tøjret til en træpalle var egentlig det største arbejde.

12. juni 2015. kl. 8.20

En meget underlig oplevelse, pludselig at se sin palme stå ude på plænen kort tid efter entreprenøren kom. Det var en stor fornøjelse, at det var folk som havde prøvet at flytte en del store palmer.

12. juni 2015. kl. 8.15

Normalt bliver hørpalmer fjernet med en strop og en kran. Metoden er ikke den bedste. En gaffeltruck er langt mere skånsom og ganske få minutter efter entreprenøren var kommet stod palmen på plænen uden for min grund. 

15. maj 2015

Plantehullet til min palmes nye hjem er lavet. Ligegyldigt hvor godt man forbereder plantehullet kommer man ikke uden om, at de lokale jordbundsforhold får betydning for en palmens fremtid. I forbindelse med vores husbyggeri har jeg lavet geotekniske boringer og ved derfor at der er 80cm muldjord med grus og sand nedenunder. Grundvandsspejlet står ca. 5 meter under terræn. Så umiddelbart rigtig gode jordbundsforhold for eksotiske planter. Som det ses af billedet har jeg lavet en pyramide som palmen placeres ovenpå. Kanten rundt om denne er efterfølgende fyldt op med leca for at trække rødderne ned og væk fra palmen for bedre forankring. Oven på dette lag er der slutteligt lagt næringsberiget kokosmuld der før plantning gennemvædes så palmen nærmest synker ned i et mudret lag og straks kan optage vand. Ved at palmen nærmest placeres ovenpå en pyramide bliver det også lettere at vippe den så den kommer til at stå lodret inden jord fyldes rundt i siderne. Hullet er ca. 1,30m i diameter og 60-80cm dybt. Palmen kommer til at stå med sitka- og rødgraner mod nordvest, nord og øst. Disse graner er ikke i alt for god trivsel pga.højt græs samt vand- og næringsmangel de senere år. Græsset holders derfor kort, og der er lagt flis omkring granerne.

27. april 2015

Så fjernede jeg ca. 1/3 del mere. Det hårde lerlag under palmen ligger blot 32 cm under overfladen, og er hårdt som beton. Det er ikke umiddelbart muligt at se rødderne skulle have bredt sig ned i dette lag, ud over i de drænhuller jeg har lavet. Jeg har ved gravearbejdet konstateret at laget hælder svagt, og det kan måske have været medvirkende til at palmen har klaret sig uden at lide druknedøden, idet hældningen nok har sat overskydende vand i bevægelse væk fra palmen. For at beskadige roden mindst muligt holdes den våd under gravearbejdet og jorden fyldes straks tilbage. Herefter vandes den igen. Når palmen i starten af juni får fjernet den sidst 1/3 del af roden over mod naboen så graves den op af erfarne folk der har stor erfaring med flytning af store palmer inde i Århus nye væksthus. Men som de også udtrykker det. Vi havde ikke troet vi også fik en sådan opgave på dansk friland....Man bruger en form for gaffeltruck på store gummihjul, der kan køre hen over en græsplæne uden at ødelægge den. Pga. maskinens bredde er jeg dog nød til at fjerne en sektion af træhegnet. Mindre rendegravere der ville kunne komme ind gennem lågen kan ikke løfte en så tung palme.

4. april 2015

Min ældste palme har i mange år stået ret klemt op af vores sydvendte husmur. Nu er tiden så endelig kommet, hvor jeg kan grave palmen op og flytte den til vores nyerhvervede grund. Her vil den få bedre plads til at udvikle sig, og den vil stå i rimelig læ fra nord og østlige vinde som er de mest kritiske vintervinde for palmer på vores breddegradder. 

Palmen får chokket over flere måneder. Den 4. april er jorden ca. 45cm fra stammen fjernet 1/3 del vejen rundt. Herefter er jorden påfyldt igen, og palmen vandes grundigt de fleste dage. Da solen gradvist presser palmens fordampning i vejret er vurderingen, at denne reduktion vil skabe en masse nyvækst af rødder fra stammen.

Palmen vejer incl. rodnet mindst 500 kg, og derfor skal der en mindre kran til at klare opgaven. En entreprenør er fundet, og når flyttedagen kommer i starten af juni vil palmen være helt frigravet, så den kan løftes op på en lastbil og fragtes til vores nye grund. Her er hullet til palmen forberedt, så palmen kan sænkes direkte ned. 

Det er derudover planen at palmen bindes op de første par år, så den ikke rokker i hullet, eller vælter i en storm. Når palmen har nået normal vækst fjernes opbindingen. Etableringen vurderes, at ville tage et par år.