Den anden blomstring blev langt mere omfattende med 7 blomsterstande.

13. maj 2010. Syv blomsterstande fremkommer fra 26. april og vokser meget langsomt i den kolde maj.

14. juni 2010. Fuld blomstring på en af de mange blomsterstande.

30. maj 2010. Blomsterstandene beskyttes til langt hen på foråret af dækbladene.

14. juni 2010. Blomsterstandene var stadig ikke særlig veludviklede dette år.

7. juni 2010. Blomsterstandene forgrener sig meget hurtigt, og hænger når de er fri af dækbladene.

16. juni 2010. Blomstringen syner ikke af meget i forhold til palmekronen.