Ingen planter kan som bananplanter skabe tropisk frodighed. Med deres enorme blade og hurtige vækst burde de være umulige og dyrke i Danmark. Men faktisk findes der blandt bananfamiliens 2000 arter nogle få arter der tåler frost. Arten Musa basjoo er den mest kendte hårdføre bananplante. Selve bananplanten kan ikke tåle frost men den danner et frosttålende løg i jorden (risom) der kan tåle ganske lave frostgrader. Når efterårets frost indfinder sig braser hele bananplanten sammen, men i jorden kan risomet overleve og planten kan på den måde skyde igen år efter år. Ved indpakning af den kraftigste del af stammen kan planten skyde fra stammens top og  blive over 3 meter høj. De seneste års ret hårde vintre har dog gjort det vanskeligt og overvintre risom og stamme uden kunstig varme. Har du held med og overvintre bananplanten et par år vil du under hedebølger kunne opleve væksthastigheder for det opvoksende blad på op til 20cm om dagen!

Billedet viser en af mine mange frilandsbananer