Nyt: Der vil snarest blive anonceret en ny dato for foredrag i havebladet, og her på siden.